बीच कार र्याम्प

  • Beach car ramp

    बीच कार र्याम्प

    डबल संयुक्त टेक्नोलोजीले प्रयोगकर्तालाई पहिला मोल्ड र त्यसपछि र्याम्पलाई साइजमा घुम्न पर्याप्त साइजमा पुग्न पर्याप्त हुन्छ।
    प्याकेजि forको लागि डबल जडान: डबल संयुक्त टेक्नोलोजीले प्रयोगकर्तालाई पहिला मोल्ड र त्यसपछि र्याम्पलाई साइजमा प्याक गर्न पर्याप्त साइजमा घुमाउन अनुमति दिन्छ, जस्तै एटीभी मुनि वा ट्रक सीट पछाडि। यी र्याम्पहरूले भण्डारण समस्या समाधान गर्दछन् र खाली ठाउँहरूका लागि उपयुक्त छन् जुन साधारण र्याम्पले प्राप्त गर्न सक्दैन।